Container Alfons - Mobile Energy Container

Container Alfons

Česko-turecký seminář na téma CBRN organizovaný naší ambasádou v Ankaře, společně se státní firmou AFAD – ANKARA Turecko

V rámci projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky, se zúčastnila 7. října, 2015 v Ankaře, obchodní mise expertů a firem z ČR společného semináře spolupořádaného českým velvyslanectvím v Ankaře a státní tureckou společností AFAD (Prime Ministry Disaster and Emergency Authority)..

Seminář zaměřený na posílení znalostí, sdílení a výměnu osvědčených postupů při CBRN ohrožení (chemické, biologické, jaderné a radiační) a problémy ochrany a krizového řízení mezi oběma zeměmi začal s úvodními projevy velvyslanec Pavel Kafka a Viceprezident AFAD pan Akif Danacı.

Za účastí mnoha příslušných tureckých státních institucí, měli zástupci tureckých a českých firem možnost představit své schopnosti a stávající kapacity, s cílem vybudovat spolupráci a efektivně reagovat na události zahrnující problematiku CBRN.

Prezentace Alfons Mobile Energy Container byla oceněna auditoriem jako nejzajímavější a nejprofesionálnější. AFAD projevil silný zájem začlenit Alfons Mobile Energy Containers do svého systému řízení rizik CBRN. Dalším krokem bude B2B meeting v sídle AFAD v prosinci v Istanbulu.

 

Container Alfons present
Container Alfons present
Container Alfons present

 


Více na www.afad.gov.tr/TR/HaberDetay.aspx?ID=5&IcerikID=4695